1. Aanmelden

Aanmelding kan enkel op donderdagvoormiddag (tussen 9.00u en 12.30u) op onze rechtstreekse aanmeldingslijn: 09/339.15.76

2. Informatiegesprek

Na aanmelding plannen de contactpersonen een informatiegesprek waarbij de zorgvragen worden beluisterd en wordt nagegaan of het hulpverleningsaanbod van Tanderuis aansluit bij de gestelde zorgvragen. De gebruiker ontvangt informatie over het aanbod en de werking van onze dienst.

3. Begeleiding

Bij het begin van een begeleiding wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst opgemaakt. Ouders krijgen hierbij ook de bundel “collectieve rechten en plichten”. De omschreven doelstellingen worden in een concreet  handelingsplan omgezet. Er is geen standaardprogramma: elke begeleiding is op maat van de specifieke vraag en gezinssituatie. 

Het aanbod van Tanderuis is te situeren binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Met die regelgeving van de overheid heeft de gebruiker recht op 8 personeelspunten per jaar. Deze kunnen ingezet worden voor mobiele of ambulante ondersteuning, of groepsbegeleiding, afhankelijk van de aard van de zorgvragen.

Men kan beroep doen op thuisbegeleiding, en/of op bezoekouderwerking, broers- en zussenactiviteiten, infoavonden, grootouderwerking, bASSil, vrijetijdswerking en oudercursus (cfr jaarprogramma).

De begeleider of de contactpersoon beschikt over een hulpmiddel om zicht te krijgen op de mogelijkheden tot combineren van verschillende elementen van het aanbod, om te kunnen plannen en opvolgen. Bijv. ook rekening houden met gebruik van andere RTH-ondersteuning, buiten het zorgaanbod van Tanderuis.
Na de intake moet men een zekere wachttijd in acht nemen. 

4. Individuele thuisbegeleiding

Voor de individuele thuisbegeleiding wordt uitgegaan van een begeleidingsduur met een maximum van 2 jaar. Na 12 maand wordt een beslissingsmoment met de gebruiker voorzien. Dit moment valt samen met de evaluatie en herziening van het handelingsplan. 

Per werkingsaspect (Vroegbegeleiding, Kinderwerking, Adolescentenwerking) kan de gebruiker slechts één maal aanmelden. Hiervoor moet telkens de hele procedure en wachttijd doorlopen worden. Voor de volwassenenwerking kan meermaals worden aangemeld.

5. Nazorg

Na de individuele begeleiding kan de betrokken begeleider éénmalig gedurende maximum 6 maanden werken aan het behandelen van een beperkte zorgvraag. De nadruk ligt hierbij op advies en consult en minder op begeleiding. Dit kan voor de vroegbegeleiding, de kinderwerking en de adolescentenwerking in maximum 12 begeleidingen. Dit kan slechts binnen de 2 jaar na einde van begeleiding aangevraagd worden. Bij de volwassenenwerking kan dit niet.

6. Groepsbegeleidingen

Voor de groepsbegeleidingen wordt er gewerkt met een jaarlijks programma. Voor elk programma is er een afzonderlijke infofolder, uitgeschreven concept en eigen  inschrijvingsprocedure. Dit aanbod omvat: grootouderwerking, brussenwerking, bezoekouderwerking, oudercursussen, vrijetijdswerking, spelcontact en Aspecten van dagelijks leven.

7. Kampwerking

Tanderuis organiseert ook vakantiekampen onder de rth-functie dagopvang en verblijf. Inschrijven voor de kampwerking kan via het jaarprogramma.