Collectieve inspraak

Via collectieve inspraak wil Tanderuis vzw de gebruikers en andere diensten de mogelijkheid geven feedback te geven op de manier van werken binnen de verschillende werkingsaspecten. 

 

Wij vinden de mening van onze gebruiker enorm waardevol en wensen die graag mee te nemen om in de verdere toekomst een kwaliteitsvol aanbod te blijven garanderen.

Dit organiseren we  enerzijds schriftelijk via systematische evaluaties van de begeleidingen en activiteiten binnen onze verschillende werkingsaspecten. Anderzijds digitaal door aan de nieuwsbrief ’t een & ‘t ander een rubriek toe te voegen die de mogelijkheid biedt feedback te geven omtrent een bepaald thema.

De resultaten van de evaluaties en feedback worden gebundeld en actiepunten worden opgenomen in de kwaliteitsplanning.