Cijfermatig overzicht Tanderuis vzw

Aantal aanmeldingen in 2016 tov vorige werkjaren

In 2016 werd wel gewerkt met vooraf bepaalde aanmeldingsquota in de kinder-, adolescenten- en volwassenenwerking om de wachtlijsten enigszins beheersbaar te houden. 

aanmeldingen 2014


 

Aantal gezinnen in begeleiding in 2016 tov vorige werkjaren

Binnen Besluit op Thuisbegeleiding (BVR TB)

Vergeleken met vorig jaar is het totaal aantal gezinnen in begeleiding gestegen met 2,5%.

Op twee jaar tijd zien we een toename van het aantal gezinnen met 7,2%.

 


 

gezinnen in begeleiding 2014

Binnen Besluit Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (BVR RTH)

Binnen de regionale projecten RTH voor meerderjarigen werden 93 cliënten begeleid in 2016.

Vergeleken met vorig jaar is het totaal aantal cliënten in begeleiding gestegen met 14,8%.  

 

 

Aantal gezinnen op de wachtlijst 2016 tov vorige werkjaren

wachtlijst

Aantal begeleidingsessies in 2016 tov vorige werkjaren

Begeleidingssessies binnen BVR Thuisbegeleiding

Vergeleken met vorig werkjaar zien we een status quo van het aantal gepresteerde begeleidingen. De erkenning steeg slechts met 0,8% ten opzichte van vorig jaar

aantal sessies

Begeleidingssessies binnen BVR Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

De erkenning hiervoor bedroeg 206 personeelspunten in 2016, wat overeenkomt met 1. 035 te presteren begeleidingen.

aantal sessies RTH