Projecten

Binnen de werking van Tanderuis vzw staan verschillende projecten op stapel. Voor de realisatie hiervan is de steun van sponsors onontbeerlijk.

ASStheek

De ASStheek is een onthaal- en informatiecentrum met documentatie over autisme ten dienste van hulpverleners, mantelzorgers, ouders en iedereen die iets wil weten over autisme. De ASStheek omvat een spelotheek, mediatheek, bibliotheek en snoezeltheek. Je kan er ook advies op maat krijgen als je vragen hebt over autisme. Meer info...

ADL-cursus voor volwassenen

Dit betreft een zelfstandigheidsbevorderend project voor volwassenen met autisme die de intentie hebben om zelfstandig te wonen. Omwille van de specificiteit van hun handicap ondervinden volwassen personen met autisme vaak hinder bij het uitbouwen van een zelfstandig leven en blijven zij vaak aangewezen op intensieve hulp van hun ouders. Een groot deel van deze personen blijft thuis wonen of loopt vast bij het zelfstandig wonen. De ADL-training zal aan de hand van workshops in groep diverse thema’s aan bod laten komen waarin actief geoefend wordt rond bepaalde vaardigheden zoals koken, wassen, strijken, budgetbeheer, beheer van administratie, boodschappen doen, openbaar vervoer nemen … die noodzakelijk verworven dienen te zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

Solidariteitsfonds

Met dit fonds willen we gezinnen ondersteunen die dubbel getroffen worden: autisme en kansarmoede. Kansarme gezinnen met een autistisch kind beschikken vaak niet over de middelen om de verplichte bijdrage voor thuisbegeleiding te betalen. Dankzij de tussenkomst van het solidariteitsfonds kunnen deze kansarme gezinnen ook de nodige autisme-specifieke ondersteuning krijgen. Bekijk flyer...

PPO-werking

Praktisch Pedagogische Ondersteuning (PPO) is een vrijwilligerswerking die ouders wil ontlasten in hun specifieke opvoedingstaak door hen thuis praktisch te ondersteunen. Tevens wil PPO kinderen, jongeren en volwassenen met autisme zelf begeleiden bij allerlei dagelijkse activiteiten. Concreet kan dit betekenen: specifieke oppas voor jonge kinderen met autisme, aanbieden van gepaste vrije tijdsactiviteiten, naar de film gaan, introductie in jeugdbeweging of club, iets gaan drinken, samen boodschappen doen, samen kamer opruimen,… Vrijwilligers worden opgeleid door professionele medewerkers van Tanderuis vzw. Meer info...