Vrijwilligers

Vrijwilligerswerking Tanderuis vzw zoekt VRIJWILLIGERS

Mogelijkheden tot vrijwilligerswerk

Je kunt je onder meer engageren voor:

bASSil (Praktische Pedagogische Ondersteuning)

Met bASSil willen we enerzijds de persoon met autisme zelf ondersteunen bij dagelijkse activiteiten en anderzijds ouders van kinderen met autisme gedeeltelijk ontlasten door extra praktische ondersteuning in de thuissituatie aan te bieden. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen:

 • specifieke oppas voor jonge kinderen met autisme
 • aanbieden van aangepaste vrijetijdsactiviteiten (zoals sport & spel), naar de film gaan- introductie in jeugdbeweging of club, iets gaan drinken, ...
 • tijdelijke ondersteuning bij de organisatie van schooltaken
 • ondersteuning bij het (leren van) boodschappen doen, kamer opruimen, …
 • leren nemen van een bepaald traject met het openbaar vervoer …

ASStheek

Ons documentatiecentrum rond autisme; het omvat een bibliotheek, mediatheek, snoezeltheek en spelotheek. De ASStheek draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers die onder meer instaan voor het onthaal van de bezoekers, registratie van teruggebracht en te ontlenen materiaal, inputten van nieuw materiaal, ….

Bezoekouderwerking

Om bezoekouder te zijn moet je zelf ouder zijn van een kind of jongere met autisme en thuisbegeleiding hebben gehad van Tanderuis vzw.

Brussenwerking (activiteiten en cursus)

Bedoeld voor broers en zussen van een kind met autisme 

Vrijetijdswerkingen

Bijvoorbeeld:

 • de hobbyclubs: deze zijn bedoeld voor jongeren en volwassenen met autisme vanaf 16 jaar. Ze gaan iedere 4e zaterdagmiddag van de maand door, van 14-16.30u in onze lokalen te Melle
 • TabASSco: iedere vakantie een activiteit voor 12-18 jarigen
 • TapASS: 5 à 6 activiteiten per kalenderjaar voor volwassenen met ASS
 • Spelcontact: kinderen met ASS uit het 4e, 5e en 6e leerjaar spelen onder begeleiding een spel / leren een nieuw spel kennen

SplASSch

Kampwerking in de paas- en zomervakantie.

En nog zoveel meer

 • Een helpende hand bieden op onze Wereld Autisme dag, benefietfilmavond, de jaarlijkse zeedag, of andere initiatieven.
 • Logistieke en administratieve hulp.

Hoe kun je als vrijwilliger starten?

Indien je geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden bij Tanderuis kun je een mail sturen naar de coördinator van de vrijwilligerswerking: Judith van der Spank, vrijwilligerswerking@thuisbegeleidingautisme.be. Zij zal je de nodige informatie doorgeven. De volgende stap is het plannen van een kennismakingsgesprek waarop de werking van Tanderuis in het algemeen en meer specifiek van onze vrijwilligerswerking wordt uitgelegd. 

Wat verwachten we van onze vrijwilligers?

 • Interesse hebben in autisme- Enthousiast, empathisch, flexibel en creatief zijn
 • Geëngageerd zijn binnen onze vrijwilligerswerking en Tanderuis vzw
 • Volgen van de georganiseerde ‘Basisvorming autisme’ en bijwonen van onze informatieavonden
 • Correct zijn wat betreftd e (beperkte) administratie die moet gebeuren

Wat kunnen wij jou als vrijwilliger bieden?

 • Vorming en informatie over autisme
 • Gratis lidmaatschap van onze ASStheek (boeken, DVD’s, artikels, spelmateriaal…)
 • Leuke, leerrijke en verrijkende ervaringen in een aangename ‘werk’sfeer
 • Ondersteuning en coaching
 • Vrijwilligersbeleid en –statuut, verzekering, onkostenvergoeding (o.m. vervoerskosten)

Meer info