Bezoekouderwerking

Bezoekouders zijn ervaringsdeskundigen. Als ouder leven ze zelf dag in dag uit met een kind met autisme. Ze kunnen zich gemakkelijk in andermans verhaal inleven omdat zoveel gelijklopend is. Bezoekouders willen niets bijbrengen of aanleren maar zijn er om te luisteren, en dat doen ze zonder oordelen of veroordelen. Zo vormt de bezoekouderwerking een emotionele aanvulling op de professionele thuisbegeleiding.

Wat?

Bezoekouderwerking biedt een luisterend oor en opvoedingsondersteuning aan via zelfhulp. Bezoekouders zijn ouders die vroeger reeds thuisbegeleiding hebben gekregen. Bezoekouders komen vrijwillig aan huis, ontvangen ouders in Tanderuis vzw of bij henzelf thuis en wisselen opvoedingservaringen uit.

Voor wie?

Bezoekouderwerking van Tanderuis vzw richt zich tot gezinnen die voor thuisbegeleiding in aanmerking komen.

Hoe?

Ouders kunnen na aanmelding bij Tanderuis vzw een bezoekouder aanvragen tijdens het intakegesprek. Bezoekouders kunnen ook gedurende de thuisbegeleiding zelf aangevraagd worden. De coördinator van de bezoekouderwerking (Christine Lauwers: 0486/41 60 59) informeert de ouders over de beschikbare bezoekouders en brengt hen met elkaar in contact.

Betaling?

De bijdrage bedraagt € 5,13 per begeleiding. Per kwartaal ontvangen de ouders een vraag tot betaling.