Logeren/Kortverblijf

Jaarlijks doen ongeveer 500 gezinnen met kinderen, jongeren of volwassenen met autisme beroep op de thuisbegeleiding van Tanderuis vzw.

Onze thuisbegeleiders ondersteunen gezinnen waarvan ouders ervoor kiezen om dagelijks zelf in te staan voor de opvoeding en de zorg van hun kind met autisme. Deze dagelijkse zorg kan, ondanks de begeleiding die wordt geboden vanuit Tanderuis vzw, soms zwaar dragen zijn. Wij vinden het belangrijk dat ouders de specifieke opvoeding van hun kind met autisme thuis zo lang mogelijk kunnen volhouden. Daarom is een gezonde balans tussen draaglast en draagkracht erg belangrijk. Het tijdelijk toevertrouwen van deze specifieke zorg aan professionele medewerkers door beroep te doen op kortverblijf of logeerfunctie, om de eigen batterijen te kunnen opladen, kan ervoor zorgen dat ouders deze taak langer op zich kunnen nemen.

Wat?

Om aan de gezinnen die Tanderuis vzw begeleidt, kortverblijf te kunnen aanbieden werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen Tanderuis vzw en twee residentiële voorzieningen: St-Gregorius te Gentbrugge en DVC De Triangel te Lovendegem.

Hierdoor kunnen kinderen met autisme gedurende het weekend (van vrijdagavond tot zondagavond) logeren in autismevriendelijke leefgroepen met gespecialiseerd begeleidend personeel.

Ouders kunnen dan genieten van een vrij weekend om hun batterijen op te laden.

Voor wie?

  • Kinderen met autisme en normale begaafdheid van 12 tot 18 jaar.
  • Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking van 1 tot 18 jaar.

Hoe?

Indien je graag in aanmerking komt om je kind met autisme te laten logeren, neem je contact op met je thuisbegeleider. Hij/zij regelt in overleg met jullie en het personeel van de residentiële voorziening het logement. De aanvraag dient minimaal 14 dagen op voorhand te gebeuren.

Betaling?

Door het VAPH vastgelegde bijdrage van 24,98 euro per dag.
Bijkomende kosten zoals vervoer, toegangsgelden … kunnen gevraagd worden.