Praktisch Pedagogische Ondersteuning

Praktisch Pedagogische Ondersteuning wil in samenspraak met de ouders en/of persoon met autisme zorgen voor praktische ondersteuning bij dagelijkse activiteiten. Daarnaast is het de bedoeling om op die manier ouders gedeeltelijk ontlasten; terwijl de vrijwilliger het kind of de jongere met autisme ondersteunt, kunnen de ouders even tijd krijgen voor zichzelf.

Wat houdt dit in?

  • enerzijds de persoon met autisme zelf ondersteunen bij dagelijkse activiteiten
  • en anderzijds ouders van kinderen met autisme gedeeltelijk ontlasten door praktische ondersteuning in de thuissituatie aan te bieden. 

Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen:

  • specifieke oppas voor jonge kinderen met autisme
  • aanbieden van aangepaste vrijetijdsactiviteiten (zoals sport & spel), naar de film gaan
  • introductie in jeugdbeweging of club, iets gaan drinken, ...
  • tijdelijke ondersteuning bij de organisatie van schooltaken
  • ondersteuning bij het (leren van) boodschappen doen, kamer opruimen, …
  • leren nemen van een bepaald traject met het openbaar vervoer …

Voor wie?

PPO richt zich zowel tot gezinnen die in begeleiding zijn bij Tanderuis vzw of daarvoor op de wachtlijst staan, als tot externe cliënten.

Hoe?

  • Gezinnen die in begeleiding zijn kunnen via hun thuisbegeleider een vraag naar PPO indienen bij de coördinator van de vrijwilligerswerking.
  • Gezinnen die op de wachtlijst staan voor begeleiding of externe cliënten kunnen rechtstreeks contact opnemen met de coördinator van de vrijwilligerswerking: Judith van der Spank, vrijwilligerswerking@thuisbegeleidingautisme.be. Na het invullen en terugbezorgen van een aanvraagformulier wordt vervolgens een inschrijvingsgesprek gepland waarop verwachtingen en mogelijkheden verder worden afgestemd.

Betaling?

De bijdrage is afhankelijk van de duur van de ondersteuning. Per twee maanden ontvangt het gezin een factuur.

 Naam

Duur ondersteuning

Aantal sessies

Aantal handtekeningen

Module 1

1u

1

1

Module 2

vanaf 2u tot 3u

2

2

Module 3

vanaf 3u – max 4u

3

3

Module 4 daguitstap (max. 3 per jaar)

> 4 uur

3

3