Zorgconsulentschap

Zorgconsulentschap is een ambulante begeleidingsvorm voor wie een goedkeuring voor een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) heeft verkregen bij het Vlaams Agentschap. Zorgconsulentschap van Tanderuis ondersteunt personen met autisme (of hun wettelijke vertegenwoordiger) bij het opstellen, uitvoeren en opvolgen van hun persoonlijk assistentieplan, zonder zelf de zorg op te nemen. De zorgconsulent verkent en verheldert de zorgvragen en vertaalt ze in een assistentieplan dat precies omschrijft welke ondersteuning de persoon met autisme vraagt: de momenten, de tijdsduur, de plaats, bij welke zorgverlener, volgens welke methodiek en met welke hulpmiddelen.   

Wat?

Zorgconsulentschap is een begeleidingsvorm die ontstaan is binnen het wettelijk kader van het Persoonlijk Assistentie (pab). Tanderuis vzw is door het Vlaams Agentschap gemachtigd en erkend als zorgconsulentschapdienst. Zorgconsulentschap is een ambulante begeleidingsvorm voor personen die een goedkeuring voor een PAB hebben verkregen bij het Vlaams Agentschap. De zorgconsulent van Tanderuis vzw adviseert personen met autisme of hun ouders bij het opstellen van een assistentieplan, volgt de uitvoering van het assistentieplan op, ondersteunt en stuurt zo nodig het assistentieplan bij. De zorgvraag van de persoon met autisme staat hierbinnen centraal.

Voor wie?

Zorgconsulentschap van Tanderuis vzw richt zich  tot kinderen, jongeren en volwassenen met autisme uit de provincie Oost-Vlaanderen. Een goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor het verkrijgen van een PAB is noodzakelijk. 

Hoe?

Zorgconsulentschap kan je telefonisch aanvragen bij Tanderuis vzw (09-228 18 33). Van bij de aanvraag wordt een contract opgemaakt waarin frequentie en duur van de begeleiding en de betalingsmodaliteiten worden bepaald.

Betaling?

De betaling gebeurt met het toegekende Persoonlijk Assistentie Budget van het Vlaams Agentschap.