Volwassenenwerking

Thuisbegeleiding volwassenenwerking richt zich hoofdzakelijk tot de volwassen persoon met autisme. Volwassenen met autisme worden op verschillende domeinen in het dagelijks leven geconfronteerd met hun specifieke manier van denken. Dit heeft een impact op relaties, vrije tijd, wonen en werken. De diagnose op zich brengt dikwijls veel vragen met zich mee: wat houdt het autisme nu specifiek in bij mij als persoon? Via thuisbegeleiding wordt er samen met de persoon met autisme gewerkt naar verduidelijking van dagelijkse situaties, zowel in denken als in handelen.

Wat?

Thuisbegeleiding volwassenenwerking houdt in dat er een thuisbegeleider aan huis komt die samen met de persoon met autisme (en eventuele andere personen in het netwerk) knelpunten in het dagelijks leven bespreekt en samen naar concrete oplossingen zoekt. Dit omvat vrije tijd, relaties, wonen, werk,... Het doel is de volwassenen zo onafhankelijk  mogelijk te laten functioneren. De thuisbegeleiders ondersteunen de persoon met autisme in de uitbouw van zijn of haar eigen sociaal netwerk.

Voor wie?

Thuisbegeleiding volwassenenwerking richt zich tot volwassenen met autisme van 18 tot 65 jaar uit Oost-Vlaanderen. Het betreft zowel volwassenen die in het ouderlijk huis wonen als volwassenen die zelfstandig wonen.

Hoe?

De aanmelding kan telefonisch gebeuren op donderdagvoormiddag op de aanmeldingslijn (09/339 15 76) waarna een intakegesprek plaatsvindt. Thuisbegeleiding kan starten indien er vooraf een duidelijke diagnose  ‘autismespectrumstoornis’ werd gesteld en indien de inschrijving en erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is gebeurd. Bij het begin van de begeleiding wordt een protocol van begeleiding opgemaakt en worden de doelstellingen van de begeleiding in een individueel dienstverleningsovereenkomst opgenomen. De duur van de thuisbegeleiding is beperkt in tijd. De frequentie wordt bepaald door de module die gekozen wordt. Een zekere wachttijd voor opstart dient in acht genomen te worden.

Betaling?

De bijdrage bedraagt € 5,13 per begeleiding. Per kwartaal ontvangt de cliënt een vraag tot betaling.