Volwassenenwerking

Thuisbegeleiding volwassenenwerking richt zich hoofdzakelijk tot de volwassen persoon met autisme. Volwassenen met autisme worden op verschillende domeinen in het dagelijks leven geconfronteerd met hun specifieke manier van denken. Dit heeft een impact op relaties, vrije tijd, wonen en werken. De diagnose op zich brengt dikwijls veel vragen met zich mee: wat houdt het autisme nu specifiek in bij mij als persoon? Via thuisbegeleiding wordt er samen met de persoon met autisme gewerkt naar verduidelijking van dagelijkse situaties, zowel in denken als in handelen.

Voor wie?

  • volwassenen met autisme van 18 tot 65 jaar
  • wonen in de provincie Oost-Vlaanderen
  • zowel wonend in het ouderlijk huis als zelfstandig wonend

Praktische info?

  • zie onze aanmeldpagina
  • u wordt gecontacteerd voor een intakegesprek
  • duur van de begeleiding is beperkt in tijd (maximum 2 jaar).
  • bijdrage van de ouders bedraagt 5,23 euro (indexeerbaar) per thuisbegeleidingssessie.