Vroegbegeleiding

De vroegbegeleiding binnen Tanderuis vzw richt zicht tot gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 3 jaar bij wie een vermoeden of een diagnose van autisme is vastgesteld. De nadruk binnen deze vroegbegeleiding ligt op het informeren van de ouders en het mee helpen ondersteunen van de ontwikkeling van dit jonge kind. Het vroeg kunnen opstarten van de begeleiding nadat ouders zich hebben aangemeld, is hier van zeer groot belang.

Wat?

De vroegbegeleiding biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind met (een vermoeden of werkhypothese van) autisme tot de kalenderleeftijd van 3 jaar (bij aanmelding). De begeleiding vindt hoofdzakelijk plaats in het vertrouwde thuismilieu maar indien noodzakelijk kan het ook doorgaan in een ander opvoedingsmilieu (vb. onthaalmoeder, bij therapeuten). De thuisbegeleiders binnen de vroegbegeleiding werken met het kind in kwestie en met de ouders samen om hen te ondersteunen in de specifieke opvoeding van hun kind, om de ontwikkeling van essentiële vaardigheden zoals joint attention en imitatie ter bevordering van de communicatie en de sociale interactie, te stimuleren. De begeleider gaat samen met de ouders na hoe het kind het best benaderd en begeleid wordt op vlak van eten, slapen en gedrag. Daarnaast komen ook thema’s zoals emotionele verwerking van de handicap en zoeken naar geschikte opvang of onderwijs aan bod. Tijdens de begeleiding worden er samenwerkingsverbanden opgezet met partners uit het netwerk. Op vraag kan er ook aandacht gaan naar de broers en de zussen.

Voor wie?

Vroegbegeleiding richt zich tot gezinnen uit de provincie Oost-Vlaanderen met een kind met (een vermoeden of werkhypothese van) autisme tot de kalenderleeftijd van 3 jaar (bij aanmelding).

Hoe?

Ouders kunnen zich telefonisch aanmelden op donderdagvoormiddag op de aanmeldingslijn (09-339 15 76) waarna een intakegesprek plaatsvindt en de begeleiding wordt opgestart. Bij het begin van de begeleiding wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst opgemaakt en worden de doelstellingen van de begeleiding in een handelingsplan opgenomen. De duur van de begeleiding is beperkt in tijd (maximum 2 jaar).

Betaling?

De bijdrage van de ouders bedraagt 5,23 euro per thuisbegeleidingssessie. Per kwartaal ontvangen de ouders een vraag tot betaling.