Vroegbegeleiding

De vroegbegeleiding binnen Tanderuis vzw richt zich tot gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 4 jaar bij wie een vermoeden of een diagnose van autisme is vastgesteld. De nadruk binnen deze vroegbegeleiding ligt op het informeren van de ouders en het mee helpen ondersteunen van de ontwikkeling van dit jonge kind. Het vroeg kunnen opstarten van de begeleiding nadat ouders zich hebben aangemeld, is hier van zeer groot belang. 

Wat?

De vroegbegeleiding binnen Tanderuis vzw richt zich tot gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 4 jaar bij wie een vermoeden of een diagnose van autisme is vastgesteld. De nadruk binnen deze vroegbegeleiding ligt op het informeren van de ouders en het mee helpen ondersteunen van de ontwikkeling van dit jonge kind. Het vroeg kunnen opstarten van de begeleiding nadat ouders zich hebben aangemeld, is hier van zeer groot belang. 

Voor wie?

Vroegbegeleiding richt zich tot gezinnen uit de provincie Oost-Vlaanderen met een kind met (een vermoeden of werkhypothese van) autisme tot de kalenderleeftijd van 4 jaar (bij aanmelding).

Hoe?

Ouders kunnen zich telefonisch aanmelden op donderdagvoormiddag op de aanmeldingslijn (09-339 15 76) waarna een intakegesprek plaats vindt en de begeleiding wordt opgestart. Bij het begin van de begeleiding wordt een protocol voor begeleiding opgemaakt en worden de doelstellingen van de begeleiding in een individuele dienstverleningsovereenkomst opgenomen. De duur van de begeleiding is beperkt in tijd. 

Betaling?

De bijdrage van de ouders bedraagt 5,13 euro per thuisbegeleidingssessie. Per kwartaal ontvangen de ouders een vraag tot betaling.