Vroegbegeleiding

De vroegbegeleiding binnen Tanderuis vzw richt zicht tot gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 3 jaar bij wie een vermoeden of een diagnose van autisme is vastgesteld. De nadruk binnen deze vroegbegeleiding ligt op het informeren van de ouders en het mee helpen ondersteunen van de ontwikkeling van dit jonge kind. Het vroeg kunnen opstarten van de begeleiding nadat ouders zich hebben aangemeld, is hier van zeer groot belang.

Voor wie?

  • kinderen tot 3 jaar (aanmeldingsleeftijd)
  • een vermoeden of werkhypothese van) diagnose autisme
  • Wonen in de provincie Oost- Vlaanderen

Praktische info?

  • zie onze aanmeldpagina
  • u wordt gecontacteerd voor een intakegesprek; nadien start begeleiding
  • duur van de begeleiding is beperkt in tijd (maximum 2 jaar).
  • bijdrage van de ouders bedraagt 5,23 euro (indexeerbaar) per thuisbegeleidingssessie.